Monday, November 21, 2011

Kesalahan Umum Dalam Penjodoh Bilangan

Penjodoh Bilangan
a. Penjodoh bilangan tidak boleh digunakan bersama-sama dengan kata bilangan tak tentu kecuali kata

bilangan tak tentu beberapa;

Semua orang penduduk yang hadir menyambut baik saranan kerajaan itu

Semua penduduk yang hadir menyambut baik saranan kerajaan itu

b. Penjodoh bilangan juga tidak boleh hadir sebelum kata nama abstrak;

Di hatinya terselit sebuah keinsafan yang mendalam

Di hatinya terselit suatu keinsafan yang mendalam

c. Penjodoh bilangan juga ada yang digunakan tidak bersesuaian mengikut konteks ayat;

Melisa menjahit sekeping kain tampalan pada kain basahannya

Melisa menjahit sehelai kain tampalan pada kain basahannya

Dipetik daripada http://bm.cemerlangbm.com/
http://blog.eng.usm.my/tangtyyling/?page_id=931

No comments:

Post a Comment